มัธยมต้น
Gear⚙🐻

Gear⚙🐻

เพศ
ชาย
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สวัสดี Hi! 안녕 你好
I'm Gear!
Dek68 | KJST24

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
163

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

English m.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

English m.2

Gear⚙🐻
40
0
ระบบหมุนเวียนเลือด ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบหมุนเวียนเลือด

Gear⚙🐻
16
0
จำนวนจริง ม.2 (new) ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

จำนวนจริง ม.2 (...

Gear⚙🐻
48
0
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

Gear⚙🐻
29
0
การคิดเชิงคำนวณ ปก
 • มัธยมต้น
 • คอมพิวเตอร์

การคิดเชิงคำนวณ

Gear⚙🐻
30
0