มัธยมต้น
𝑨𝒍𝒊𝒔𝒂𝑪𝒉𝒑𝒎𝒎𝒘

𝑨𝒍𝒊𝒔𝒂𝑪𝒉𝒑𝒎𝒎𝒘

เพศ
หญิง

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
92

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปชีวะ ม.1 สั้นๆ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปชีวะ ม.1 สั้นๆ

𝑨𝒍𝒊𝒔𝒂𝑪𝒉𝒑𝒎𝒎𝒘
17
0
ประวัติศาสตร์ ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.1

𝑨𝒍𝒊𝒔𝒂𝑪𝒉𝒑𝒎𝒎𝒘
28
0
วิทยาศาสตร์ ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.1

𝑨𝒍𝒊𝒔𝒂𝑪𝒉𝒑𝒎𝒎𝒘
22
0
การวัด ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

การวัด ม.2

𝑨𝒍𝒊𝒔𝒂𝑪𝒉𝒑𝒎𝒎𝒘
25
0