มัธยมปลาย
𝗬𝗲𝗽!

𝗬𝗲𝗽!

เพศ
หญิง
smte m.4🧚🏻‍♀️
ขอให้ทุกสมหวังตามที่ปรารถนางับ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
727

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

อัตราส่วนตรีโกณมิติ M3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

อัตราส่วนตรีโกณ...

𝗬𝗲𝗽!
51
0
ปฏิกิริยาเคมี ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยาเคมี

𝗬𝗲𝗽!
135
0
พื้นที่และปริมาตร ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นที่และปริมา...

𝗬𝗲𝗽!
50
0
สังคม ม.3 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.3 ปลายภาค

𝗬𝗲𝗽!
28
0
ความผิดปกติทางพันธุกรรม🧬 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ความผิดปกติทางพ...

𝗬𝗲𝗽!
37
0