มัธยมต้น
♡

ปลายภาคแก้ไม่ได้นะคะ ครูได้กล่าวไว้ ;-;
ดูรวมๆแล้วเกรดไม่ถึง3.50แน่ๆ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
0
จำนวนไลค์
0

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ผู้ใช้นี้ไม่มีสมุดโน้ตสาธารณะs.