มัธยมปลาย
🖇ᴡᴏᴏʟʏɴsᴜʜ🖇

🖇ᴡᴏᴏʟʏɴsᴜʜ🖇

𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩 ; 190301📌
𝙜𝙤𝙖𝙡 ; 3.8 𝙪𝙥🤯🌈
𝙥𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚,𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙥☺️🧡🌈

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
61

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

🗯🧸อาณาจักรสุโขทัยꔛ🏰 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

🗯🧸อาณาจักรสุโขท...

🖇ᴡᴏᴏʟʏɴsᴜʜ🖇
8
0
ภาษาไทย ม.3 พระบรมราโชวาท ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.3 พระ...

🖇ᴡᴏᴏʟʏɴsᴜʜ🖇
23
0
🖇📄การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ꔛ.* ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

🖇📄การออกแบบและเ...

🖇ᴡᴏᴏʟʏɴsᴜʜ🖇
30
0