มัธยมปลาย
Gimme your luv pls 🍒

Gimme your luv pls 🍒

แหะๆ หวัดดีคับ 🩰🚲

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
795

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย | ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาไทย

คำภาษาต่างประเท...

Gimme your luv pls 🍒
61
0
การออม และการลงทุน ม.2 🎠🧸 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

การออม และการลง...

Gimme your luv pls 🍒
40
0
ดินและน้ำ ม.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ดินและน้ำ ม.2

Gimme your luv pls 🍒
22
1
ศาสนา // ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 🥓🌥 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

ศาสนา // ศาสนาพ...

Gimme your luv pls 🍒
33
0
กาพย์ห่อโคลงเรื่องประพาสธารทองแดง ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาไทย

กาพย์ห่อโคลงเรื...

Gimme your luv pls 🍒
124
0