มัธยมต้น
ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เพศ
หญิง
จังหวัด
นครราชสีมา
Nice to meet ✨💖

โน้ต

จำนวนโน๊ต
12
จำนวนไลค์
770

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ชีววิทยาม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ชีววิทยาม.4

ผู้เยี่ยมชม
13
0
ประวัติศาสตร์ ม.3 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม...

ผู้เยี่ยมชม
91
0
พันธุศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พันธุศาสตร์ ม.3

ผู้เยี่ยมชม
33
0
ศาสนา ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • พระพุทธศาสนา

ศาสนา ม.3

ผู้เยี่ยมชม
22
0
สังคมศึกษา ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.3

ผู้เยี่ยมชม
43
7