มัธยมปลาย
Ijaehyunyou😚

Ijaehyunyou😚

เพศ
หญิง
จังหวัด
สุรินทร์
ordinary girl👩🏻
#dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
31

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

💗สรุปบทนำphy.💗 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

💗สรุปบทนำphy.💗

Ijaehyunyou😚
0
0
vocab👻 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาอังกฤษ

vocab👻

Ijaehyunyou😚
14
0
Monera🧑🏻‍🔬 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

Monera🧑🏻‍🔬

Ijaehyunyou😚
3
0
taxonomy withน้องแฮชจีซองแจหะ😋 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

taxonomy withน้...

Ijaehyunyou😚
0
0
สรุปศัพท์ที่เรียนwithจอนมาร์คเตนล์✨💗 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาอังกฤษ

สรุปศัพท์ที่เรี...

Ijaehyunyou😚
4
0