มัธยมต้น
FONNN🌧🌧

FONNN🌧🌧

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
การสอบคือการตาย!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
345

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

💻ออกแบบและเทคโนโลยี💻 ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • การงานอาชีพและเทคโนโลย

💻ออกแบบและเทคโน...

FONNN🌧🌧
18
0
[ปลายภาค] 🧪วิทย์🧪 ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ปลายภาค] 🧪วิทย...

FONNN🌧🌧
66
0
[ปลายภาค] 📃อังกฤษ📃 ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[ปลายภาค] 📃อังก...

FONNN🌧🌧
62
2
[ปลายภาค]🛎สุโขทัย🛎 ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

[ปลายภาค]🛎สุโขท...

FONNN🌧🌧
54
0
[ปลายภาค] 📖อัตราส่วน📖 ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[ปลายภาค] 📖อัตร...

FONNN🌧🌧
86
0