มัธยมต้น
Ingki

Ingki

จังหวัด
เชียงใหม่
Grade 10
Keep going

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
178

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

สงครามโลก ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สงครามโลก ม.3

Ingki
51
0
โครงสร้างทางสังคม ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

โครงสร้างทางสัง...

Ingki
43
0
ปฏิกิริยาเคมี ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยาเคมี ม.3

Ingki
84
0