มัธยมปลาย
🍉py

🍉py

จาเป็นเด็กซิ่ว Dek62>>>Dek63
Now👇Vet MU
Studygram : @kpeach.study เพิ่งเริ่มเขียนโน้ตน้า ไปฟอลกันได้💕💕

โน้ต

จำนวนโน๊ต
28
จำนวนไลค์
1940

Q&A

จำนวนคำตอบ
7
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[ฟิสิกส์โกเอก] สมดุล&ยืดหยุ่น ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ฟิสิกส์โกเอก] ...

🍉py
35
0
[ฟิสิกส์โกเอก] Force&Motion ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ฟิสิกส์โกเอก] ...

🍉py
29
0
[Physic⚡️] Wave ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[Physic⚡️] Wave

🍉py
33
0
[ฟิสิกส์โกเอก] linear motion ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ฟิสิกส์โกเอก] ...

🍉py
28
0
[Bio🥑] Plant ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[Bio🥑] Plant

🍉py
46
0