มัธยมปลาย
Just a few day

Just a few day

🍭

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
40

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[กลางภาค] ดาราศาสตร์ ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

[กลางภาค] ดาราศ...

Just a few day
40
0