มัธยมต้น
 wmpppp♡

wmpppp♡

เพศ
หญิง
จังหวัด
เมืองปทุมธานี
♡ sᴄɪᴇɴᴄᴇ-ᴍᴀᴛʜ ʀᴏᴏᴍ🌿
♡ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴍʏ ɪɢ : ᴡᴍᴘᴘᴘᴘ_
♡ ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
84

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

พีทาโกรัส ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พีทาโกรัส ม.2

wmpppp♡
84
1