jutarattt😊

jutarattt😊

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
10

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การเปรียบเทียบอุณหภูมิ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบอ...

jutarattt😊
2
0
ชั้นบรรยากาศ ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ชั้นบรรยากาศ ม.1

jutarattt😊
8
1