มัธยมต้น
Punch_pnd

Punch_pnd

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
mps101
gifted science

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
55

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[กลางภาค]ระบบหมุนเวียนเลือดม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[กลางภาค]ระบบหม...

Punch_pnd
53
2
บรรยากาศ  ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

บรรยากาศ

Punch_pnd
2
0