มัธยมต้น
Porpeing

Porpeing

🦄🦄🦄

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
269

Q&A

จำนวนคำตอบ
9
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การแยกสาร ม.๒ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การแยกสาร ม.๒

Porpeing
60
0
พหุนาม ม.๒ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พหุนาม ม.๒

Porpeing
50
1
แอฟริกา ม.๒ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

แอฟริกา ม.๒

Porpeing
93
0
ภูมิศาสตร์ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

ภูมิศาสตร์

Porpeing
33
2
ประวัติศาสตร์ ม.๒ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.๒

Porpeing
18
0