มัธยมปลาย
ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ

ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ

เพศ
หญิง
2005's
ᴍ.4
ᴅᴇᴋ67

โน้ต

จำนวนโน๊ต
12
จำนวนไลค์
169

Q&A

จำนวนคำตอบ
10
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

ม.3 กฎหมายอาญา ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

ม.3 กฎหมายอาญา

ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ
22
0
สังคม ม.3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.3 กฎหมา...

ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ
23
0
สังคม ม.3 การค้าและการลงทุน ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.3 การค้...

ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ
14
0
สังคม ม.3 เงินฝืดเงินเฟ้อ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.3 เงินฝ...

ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ
9
0
พระพุทธเจ้ารูปปางต่างๆ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

พระพุทธเจ้ารูปป...

ɪɢ : ᴀᴛʜɪ_sᴛᴜᴅʏ
7
0