มัธยมปลาย
TN

TN

I want to be a doctor 🧬😍

โน้ต

จำนวนโน๊ต
12
จำนวนไลค์
521

Q&A

จำนวนคำตอบ
11
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
3