puxtastudyland

puxtastudyland

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
37

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

ประเภทการเคลื่อนที่(แรง) ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ประเภทการเคลื่อ...

puxtastudyland
10
0
แสงและการมองเห็น || ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แสงและการมองเห็...

puxtastudyland
6
2
พื้นที่ผิวและปริมาตร || ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นที่ผิวและปร...

puxtastudyland
21
1