มัธยมปลาย
sundaylism

sundaylism

🌻 #dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
400

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[กลางภาค] แคลคูลัส ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[กลางภาค] แคลคูลัส

sundaylism
62
0
[กลางภาค] เมทริกซ์ matrix ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[กลางภาค] เมทริ...

sundaylism
30
0
[กลางภาค] จำนวนเชิงซ้อน ม.5 ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[กลางภาค] จำนวน...

sundaylism
263
2
[กลางภาค] กรดเบส (1) ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[กลางภาค] กรดเบ...

sundaylism
23
0
อัตราการเกิดปฏิกิริยา ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

อัตราการเกิดปฏิ...

sundaylism
9
0