มัธยมปลาย
bluejaekz 🪴

bluejaekz 🪴

เพศ
หญิง
จังหวัด
ลำปาง
🚦dek67 / made in 2005's
studygram ; bluejaekz
ทุกคนสามารถไปติดตามเราได้นะคะ ถึงจะไม่ค่อยอัปเดตก็ตามค่ะ แงงง🥺

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
414

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

กล้องจุลทรรศน์ ม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

กล้องจุลทรรศน์ ม.4

bluejaekz 🪴
26
0
ระบบนิเวศ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศ ม.3

bluejaekz 🪴
52
0
อาณาจักรธนบุรี ม.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • ประวัติศาสตร์

อาณาจักรธนบุรี ม.2

bluejaekz 🪴
68
0
ระบบเศรษฐกิจ ม.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

ระบบเศรษฐกิจ ม.2

bluejaekz 🪴
40
1
สังคม ม.2 เทอม 2 (กลางภาค) ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

สังคม ม.2 เทอม ...

bluejaekz 🪴
111
1