มัธยมปลาย
ffren.

ffren.

เพศ
หญิง
จังหวัด
ลำปาง
เป็นเด็กซิ่วค่า

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
111

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การเคลื่อนที่แนวตรง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แน...

ffren.
35
1
เลขยกกำลัง exponential ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

เลขยกกำลัง expo...

ffren.
13
0
Matrix เมตริกซ์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

Matrix เมตริกซ์

ffren.
33
2
ล็อกการิทึม(logarithm) ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ล็อกการิทึม(log...

ffren.
30
1