Milkojelly's Lecture

Milkojelly's Lecture

แจกเลคเชอร์ของเราเองจร้าาา
วิชาภาษาไทย สังคม ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะ 💕ถ้าสรุปผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยนะคะ🙏🏻

โน้ต

จำนวนโน๊ต
50
จำนวนไลค์
825

Q&A

จำนวนคำตอบ
13
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

วรรณคดี สมัยอยุธยาตอนปลาย ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

วรรณคดี สมัยอยุ...

Milkojelly's Lecture
8
0
ศาสนาสากล ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ศาสนาสากล ม.4

Milkojelly's Lecture
11
0
วรรณคดี สมัยอยุธยาตอนกลาง ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

วรรณคดี สมัยอยุ...

Milkojelly's Lecture
10
0
คำศัพท์จากเรื่อง อิเหนา ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

คำศัพท์จากเรื่อ...

Milkojelly's Lecture
13
2
มนุษย์ สังคม วัฒนธรรม ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

มนุษย์ สังคม วั...

Milkojelly's Lecture
11
0