มัธยมปลาย
vetmedhelper

vetmedhelper

“ไม่อยากให้พวกแกต้องมารู้สึกท้อแบบเรา”
อ่านไปเรยยย อ่านเข้าปายยย

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
1427

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ม.4) ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

เซลล์ของสิ่งมีช...

vetmedhelper
458
11
เทคนิคจำtenseแบบเร่งด่วน ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

เทคนิคจำtenseแบ...

vetmedhelper
444
2
บทนำชีววิทยา ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

บทนำชีววิทยา

vetmedhelper
118
2
Plant tissue ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

Plant tissue

vetmedhelper
9
0
หารสังเคราะห์ , หารยูคลิด บลาๆ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

หารสังเคราะห์ ,...

vetmedhelper
33
0