มัธยมปลาย
✌️✌️

✌️✌️

"เป็นคนหนึ่งที่จะทำตามความฝันของตนเองให้สำเร็จ"

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
27

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0