มัธยมปลาย
rubyjane.studygirl

rubyjane.studygirl

มาขยันไปด้วยกันนะทุกคน! ❤️🧡💛💚💙💜
#dek64 📚 sci-math

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
1209

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

เฉลย ความสัมพันธ์/ฟังก์ชัน ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

เฉลย ความสัมพัน...

rubyjane.studygirl
74
2
[กลางภาค] ปริมาณสารสัมพันธ์ ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[กลางภาค] ปริมา...

rubyjane.studygirl
126
0
[กลางภาค] หัวใจชายหนุ่ม ม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาไทย

[กลางภาค] หัวใจ...

rubyjane.studygirl
147
3
[กลางภาค]ความสัมพันธ์/ฟังก์ชัน ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

[กลางภาค]ความสั...

rubyjane.studygirl
656
5
[ปลายภาค] สรุปเรื่องเซลล์ CELL ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

[ปลายภาค] สรุปเ...

rubyjane.studygirl
206
2