WO zE 🍋

WO zE 🍋

🌈📝BW13 SRN96 SWS4 SCIUS 12
ไว้จะมาสรุปเรื่อยๆนะหลังจะสรุปใน GoodNotes 5✨😊
ฝากรีวิวของได้ค่าา ☺️💗☀️
🙏💖T h a n k s f o r r e a d

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
372

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ตารางธาตุ 💙🧡 chemistry 💗 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ตารางธาตุ 💙🧡 ch...

WO zE 🍋
46
2
การเมืองการปกครอง 💙🍎 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การเมืองการปกคร...

WO zE 🍋
34
1
[ข้อสอบ]ระบบสุริยะ(ย่อๆ)🌤🌛 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ข้อสอบ]ระบบสุร...

WO zE 🍋
24
0
[ข้อสอบ]english m.3 🍑 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[ข้อสอบ]english...

WO zE 🍋
51
3
สารประกอบ ม.ต้น 🌦🍃 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สารประกอบ ม.ต้น 🌦🍃

WO zE 🍋
13
0