มัธยมปลาย
jhxstudy29💛

jhxstudy29💛

𝟐 𝟎 𝟎 𝟓’ 𝒔 | 𝒅 𝒆 𝒌 𝟔 𝟔 🚀
𝑨𝒍𝒍 𝑰 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂𝒐𝒏𝒆💫

โน้ต

จำนวนโน๊ต
22
จำนวนไลค์
973

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[uni] past & present preface ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[uni] past & pr...

jhxstudy29💛
30
0
[ปลายภาค]ระบบหายใจ💛🥓 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ปลายภาค]ระบบหา...

jhxstudy29💛
15
2
[กลางภาค]สรุปสังคม ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

[กลางภาค]สรุปสั...

jhxstudy29💛
34
0
[กลางภาค]ระบบย่อยอาหาร ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[กลางภาค]ระบบย่...

jhxstudy29💛
34
2
[กลางภาค] พระสงฆ์ ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • พระพุทธศาสนา

[กลางภาค] พระสง...

jhxstudy29💛
21
4