มัธยมปลาย
bb_study

bb_study

study for me |dek66💙 |
คัมแบคแล้วนะคะ 10.08.20
มาตั้งใจทำกันเตอะ!!!!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
523

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

วิธีการอ่านให้จำให้ดี ปก
 • มัธยมต้น
 • แผนการเรียน

วิธีการอ่านให้จ...

bb_study
68
0
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

สูตรพื้นที่ผิวแ...

bb_study
42
0
อาหารและสารอาหารม.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

อาหารและสารอาหา...

bb_study
34
0
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาต...

bb_study
11
0
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาต...

bb_study
4
0