มัธยมปลาย
nenaeney

nenaeney

อย่าถามหาความขยันจากฉัน
#dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
14
จำนวนไลค์
1595

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[กลางภาค] สถิติ ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[กลางภาค] สถิติ...

nenaeney
65
0
[ปลายภาค] สรุปเคมี ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[ปลายภาค] สรุปเ...

nenaeney
165
0
[ปลายภาค] ภาษาอังกฤษ ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[ปลายภาค] ภาษาอ...

nenaeney
129
0
[ปลายภาค]สรุปสูตรคณิตพื้น ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[ปลายภาค]สรุปสู...

nenaeney
236
0
ภาษาอังกฤษ ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.5

nenaeney
159
1