Paphatchaya

Paphatchaya

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
298

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สูตรการหาพื้นที่ ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สูตรการหาพื้นที...

Paphatchaya
55
0
สถิติ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สถิติ ม.3

Paphatchaya
63
0
ตรีโกณมิติ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ตรีโกณมิติ ม.3

Paphatchaya
42
0
ระบบนิเวศ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศ ม.3

Paphatchaya
27
0
พันธุกรรม ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พันธุกรรม ม.3

Paphatchaya
40
0