มัธยมต้น
Nune.💘

Nune.💘

😎

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
157

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

กรณที่สอง ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

กรณที่สอง ม.3

Nune.💘
17
0
แรงและการเคลื่อนที่ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แรงและการเคลื่อ...

Nune.💘
103
0
พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นที่ผิวและปร...

Nune.💘
37
0