ปริญ 🌈

ปริญ 🌈

ig : __aumpryp

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
520

Q&A

จำนวนคำตอบ
11
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

เรื่องย่ออิเหนา/ทุกข์ของชาวนา ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาไทย

เรื่องย่ออิเหนา...

ปริญ 🌈
82
0
เวสสันดรม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาไทย

เวสสันดรม.4

ปริญ 🌈
12
0
เคมี [สาร] ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

เคมี [สาร]

ปริญ 🌈
102
0
ประโยคซับซ้อนจ้า 💛 ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาไทย

ประโยคซับซ้อนจ้า 💛

ปริญ 🌈
149
0
สูตรฟิสิกส์ ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

สูตรฟิสิกส์

ปริญ 🌈
133
0