ก้อนหนึบ

ก้อนหนึบ

#dek63
Sci-math {Gifted}

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
371

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ยุคภูมิธรรม ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ยุคภูมิธรรม

ก้อนหนึบ
6
0
ยุดฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ยุดฟื้นฟูศิลปวิ...

ก้อนหนึบ
15
1
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฏิวัติอุตสา...

ก้อนหนึบ
24
0
การปฏิวัติทางวิทยาศาตร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฏิวัติทางวิ...

ก้อนหนึบ
4
0
การปฎิรูปศาสนาของยุโรปสมัยใหม่ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฎิรูปศาสนาข...

ก้อนหนึบ
7
0