มหาวิทยาลัย
ก้อนหนึบ

ก้อนหนึบ

เพศ
หญิง
#Dek63
KU80 AI41 FST60

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
429

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ยุคภูมิธรรม ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ยุคภูมิธรรม

ก้อนหนึบ
19
0
ยุดฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ยุดฟื้นฟูศิลปวิ...

ก้อนหนึบ
28
1
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฏิวัติอุตสา...

ก้อนหนึบ
33
0
การปฏิวัติทางวิทยาศาตร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฏิวัติทางวิ...

ก้อนหนึบ
10
0
การปฎิรูปศาสนาของยุโรปสมัยใหม่ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฎิรูปศาสนาข...

ก้อนหนึบ
10
0