มัธยมต้น
PATT_:)

PATT_:)

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
225

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ตัวละครรามเกียรติ์ ปก
  • มัธยมต้น
  • นาฏศิลป์

ตัวละครรามเกียรติ์

PATT_:)
22
0
การหาพื้นที่สามเหลี่ยม ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

การหาพื้นที่สาม...

PATT_:)
23
0
การคำนวณหาร้อยละม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

การคำนวณหาร้อยล...

PATT_:)
99
2
อัตราส่วนม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

อัตราส่วนม.2

PATT_:)
81
0