มัธยมปลาย
fromkf

fromkf

#DEK64🥨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
130

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

อะตอม ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

อะตอม ม.4

fromkf
11
0
ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ปริมาตรและพื้นท...

fromkf
17
0
สมอง ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สมอง ม.2

fromkf
21
0
ระบบประสาท ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ระบบประสาท ม.2

fromkf
16
2
เลือดและระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เลือดและระบบหมุ...

fromkf
24
0