มหาวิทยาลัย
Earnnnn

Earnnnn

เพศ
หญิง
จังหวัด
เชียงใหม่
Since 2000
a medical student

โน้ต

จำนวนโน๊ต
24
จำนวนไลค์
1915

Q&A

จำนวนคำตอบ
14
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
3

สมุดโน้ตสาธารณะs

กรดเบส ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

กรดเบส

Earnnnn
151
9
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การถ่ายทอดลักษณ...

Earnnnn
35
0
เทคโนโลยีทาง DNA ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

เทคโนโลยีทาง DNA

Earnnnn
15
0
DNA mutation ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

DNA mutation

Earnnnn
11
0
DNA replication++ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

DNA replication++

Earnnnn
48
0