มัธยมปลาย
ffirst

ffirst

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
305

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ปิโตรเลียม ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ปิโตรเลียม

ffirst
141
1
โครงสร้างอะตอม ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

โครงสร้างอะตอม

ffirst
9
0
บาลี-สันสกฤต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

บาลี-สันสกฤต

ffirst
70
0
การค้าระหว่างประเทศ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การค้าระหว่างปร...

ffirst
27
0
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระห...

ffirst
58
3