มัธยมปลาย
Pimsitah

Pimsitah

ig :pimsitah

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
340

Q&A

จำนวนคำตอบ
7
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ประวัติม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • ประวัติศาสตร์

ประวัติม.3

Pimsitah
4
0
พระพุทธ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

พระพุทธ ม.3

Pimsitah
16
0
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

กลไกราคาในระบบเ...

Pimsitah
38
0
ดาราศาสตร์ ม.3 ชุดที่3 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ดาราศาสตร์ ม.3 ...

Pimsitah
27
0
ดาราศาสตร์ ม.3 ชุด2 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ดาราศาสตร์ ม.3 ...

Pimsitah
34
2