มัธยมปลาย
𝘀𝗾𝘂𝗲𝗮𝘁.

𝘀𝗾𝘂𝗲𝗮𝘁.

เพศ
หญิง

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
247

Q&A

จำนวนคำตอบ
7
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นที่ผิวและปร...

𝘀𝗾𝘂𝗲𝗮𝘁.
135
0
การหาพื้นที่ฐานและปริมาตร ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

การหาพื้นที่ฐาน...

𝘀𝗾𝘂𝗲𝗮𝘁.
60
0
เปอร์เซ็นต์ & ร้อยละ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

เปอร์เซ็นต์ & ร...

𝘀𝗾𝘂𝗲𝗮𝘁.
52
1