ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

อันนีทำยังไงเหรอคะ ขอวิธีทำด้วยค่ะ😭😭😭😭

07:28 ! คำตอบของคุณ docs.google.com all 4G ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีพื้นที่ 12 ตารางเซนติเมตร ต้องการตัดยอดของรูป สามเหลี่ยม ออกโดยให้รอยตัดขนานกับ ฐานและให้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ติด ออกเป็น 3 ใน 8 ของส่วนสูงของรูป สามเหลี่ยมเดิม จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่ถูก ดออกมีพื้นที่ที่ตารางเซนติเมตร (ตอบเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องใส่หน่วย) คำตอบของคุณ Done ชายคนหนึ่งมองยอดตึกซึ่งเห็นในแนวเดียว กับเสาธง ถ้าตึกสูง 60 เมตร เสาธงสูง 25 เมตร ถ้าชายคนนี้ยืนห่างจากเสาธง 10 เมตร เสาธงจะอยู่ห่างจากตึกกี่เมตร (เติมค่า ตอบเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่หน่วย) หอระฆังวัดสง 6 เมตร ในตอนเช้ามีเงาทอด Q

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะเราหาไม่ได้เลย😭😭😭😭ขอบคุณมากๆเลยค่ะคนที่ช่วยเรา

11 12 13 14 1 2 3 4 วิชา ส31102 หน้าที่พลเมือง หน้า 7 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเมืองการปกครอง กิจกรรม 2.7 ให้นักเรียนหาว่าประเทศต่อไปนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีรูปแบบการปกครองแบบใด โดยใส่ ลงในช่องว่าง อดีตจักรวรรดิญี่ปุ่น อดีตรัก เกาหลีเหนือ เวียดนาม 10 คิวบา เครื่องหมาย ประเทศ 5 อดีตเยอรมนี 7 สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 9 กัมพูชาประชาธิปไตย 6 สหภาพโซเวียต อดีตอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สมัยเฟอร์ดินานด์มาร์กอส ไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม อิตาลี สมัยมุโสลินี 15 ปากีสถาน ระบอบเผด็จการ อานาจนิยม ฟาสซิสต์-นาซี คอมมิวนิสต์ อธิบายเพิ่มเติม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😿😵 #เศรษฐศาสตร์ #ทวีปอเมริกาใต้

6 อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ก้อยกับตนเป็นนักอุตุนิยมวิทยาขององค์การนาซา ได้รับมอบหมายให้เดินทางสำรวจเขตภูมิอากาศ ของทวีปอเมริกาใต้เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากประจำถิ่น พวกเขาจึงได้ตกลงว่าจะแบ่ง เส้นทางกันสํารวจเพื่อประหยัดเวลา ดังแผนที่เส้นทางการสำรวจ ดังนี้ 1. นักเรียนคิดว่าตลอดเส้นทางการสํารวจของ ก้อยและตูนมีภูมิอากาศแบบใดบ้าง และ แต่ละแบบมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นอย่างไร 3 หลากหลาย Geo 4 9 0 ตูน การสังเกต 21 การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม 2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลทำให้ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้มีความ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/347