เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
Primary
Japanese

漢字の成り立ち

11

322

0

ข้อมูล

凡人

凡人

漢字の成り立ちを復習したノートです。
字が薄くてごめんなさい。

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้