เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน

81

786

1

ข้อมูล

notyourlilyn

notyourlilyn

มัธยมต้น All

ภาษาเกาหลีพื้นฐานอ่านออกเขียนได้

ความคิดเห็น

AlpacaSavage
AlpacaSavage

คือดือ อ่านง่ายมาก

News