Ilmu Pengetahuan Alam
SMP

ada yang ringkas materi kuantum kelas 10?

Answers

Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatukan kedudukan elektron – elektron dan  atom berdasarkan letak elektronya bilangan kuantum dikelompokan menjadi 4 jenis .
• Bilangan kuantum  utama (n) adalah bilangan yang menggambarkan letak elektron dalam kulit / energi utama pada atom .
• Bilangan kuantum asimut adalah bilangan yang menggambarkan letak elektron dalam subkulit pada atom
• Bilangan kuantum Magnetik adalah bilangan yang menggambarkan jumlah orbital dalam setiap subkulit pada atom
• Bilangan kuantum Spin  adalah bilangan yang menyatukan arah perputaran elektron dalam satu orbital

Konfigurasi elektron adalah susunan yang menggambarkan susunan elektron – elektron dalam atom berdasarkan jenisnya konfigurasi dibagi 2 .
• Konfigurasi elektron berdasarkan kulit
• konfigurasi elektron  berdasarkan subkulit

Post A Comment