Fisika
SMA

Suatu logam yang massanya 100 g dipanaskan hingga suhunya mencapai 100°C, kemudian dimasukkan dalam bejana yang berisi air 200 g dan suhunya 20°C. Apabila temperatur akhir campuran 40°C dan kalor jenis air 4.200 J/kg K, kalor jenis logam tersebut adalah ....

tolong bantuannya

Answers

No answer yet

Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?