Ilmu Pengetahuan Alam
SMP

ka, boleh minta contoh soal pemuaian panjang, luas, sama volume, berserta caranya ka

Answers

No answer yet

Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?