Matematika
SMP

haloo, boleh bantu aku kerjain ini?? makasih yaa

7. Tentukan angka satuan pada bilangan: a. 2100 c. 13100 b. 2999 d. 2.0122.013
polabilangan satuan bilangan

Answers

No answer yet

Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?