Science
國中

ใครก็ได้ช่วยอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดให้ดูหน่อยเราไม่เข้าใจจ

จ้ วริทยาศาสตร์ [รายวิชาพื้นฐานวิทยา อก ะ ต้นที่หน้า ชายคนหนึ่งวิดพื้น โดยในแต่ละครั้งจะ ะเริ่ม ากบั้นเหยี6 ยดแขน พื้นแล้วออกแรงดันพื้น 500 นิวตัน จ . น จนสุดโดยให้หน้าอกสูงจากพื้น 40 เซ น้้าหนักของชายคนนี้เท่ากับ 700 นิวตัน ใ1 เพื่อยกตัวขึ้นแต่ละครั้งทําให้เกิดงาน' 1เด้ประ 2 ชายคนหนึงดันยางรถยนต์ไปข้างหน้ ในแนวระดับ 600 นิวตัน ทําให้ยางรถยนต์เคร 1 โลอนทีไป ข้างหน้าได้ 10 เมตร แรงเสียดทานระหว่างยางรถยนต์ กับพื้นเท่ากับ 100 นิวตัน 21 ขายคนนี้ทําให้เกิดงานได้เท่าใด * 20 งานเนื่องจากแรงเสียดทานมีค่าเท่าใด *

解答

尚無回答

News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開