ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

/0₁ 2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ธาตุ A ธาตุที่มีสถานะแก๊สสีเหลือง อยู่รวมกันเป็นอะตอมคู่ B C D E F ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ และอยู่ในคาบเดียวกันกับโบรอน ธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 11 ธาตุกึ่งโลหะที่มีเลขอะตอมน้อยที่สุด ธาตุที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาต่ำ และมีฤทธิ์เป็นยาสลบ ธาตุที่นำไปผสมกับสังกะสีแล้วจะกลายเป็นทองเหลือง 2.1 ธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน เพราะเหตุใด 2.2 ธาตุใดมีเลขอะตอมน้อยที่สุด เพราะเหตุใด ลักษณะ 2.3 ยกตัวอย่างวิธีการเก็บ ธาตุ C 2.4 ธาตุ F คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ หามาครึ่งวันแล้วค่ะ ส่งเย็นนี้

ดังนี้ สมมติในเมืองมีรถโดยสารประจำทาง 3 สาย สาย 1 ราคา 9 บาทตลอดสาย วิ่งผ่าน สนามบิน โรงเรียนวารี ไนท์บาร์ซ่า ประตูท่าแพ ประตูช้างเผือก กาดสวนแก้ว กาดหลวง สวนดอก สามกษัตริย์ สาย 2 ราคา 12 บาทตลอดสาย วิ่งผ่าน กาดเมืองใหม่ โรงเรียนโปลิ สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัวลาย มหาลัยเชียงใหม่ อ่างแก้ว น้ำตกห้วยแก้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ สาย 3 ราคา 15 บาทตลอดสาย วิ่งผ่าน เซ็นเฟส ต้องเต็มโต๊ะ โรงเรียนวารี นิมมาน วอร์มอัพคาเฟ่ memorize มนต์นมสด MAYA 1: คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดแผนผังการเดินรถ โดยใช้แนวเชิงคำนวณ ช่วยในการแก้ปัญหา พร้อม กับตอบคำถามต่อไปนี้ (สถานที่เป็นแค่ชื่อสมมติ ไม่ใช่อิงพิกัดจริง) 1.การแยกส่วนของปัญหา (Decomposition)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยด้วยค่ะ

ค่าชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงผลลัพธ์การค้นวณของปัญหาที่กำหนดให้ 1.จงเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงานเพื่อคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมใด ๆ จากการรับข้อมูลความยาวฐาน และความสูง และแสดง ผลลัพธ์ทางจอภาพ ใบงานที่ 2.2 เรื่อง อัลกอริทีมเบื่องต้น 2. จงเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน เพื่อคำนวณอายุและตรวจสอบเงื่อนไง ดังนี้ถ้าอายุน้อยกว่า 30 ให้พิมพ์ “ชื่อ” และคำว่า “เด็ก” ถ้าอายุมากกว่าและเท่ากับ 30 ให้พิมพ์ “ซื้อ” และคำว่า “ผู้ใหญ่” ทั้งนี้จะมีการรับข้อมูลชื่อ และปี พ.ศ. ที่เกิด แล้ว แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ครูให้เอามาแก้เป็นวิธีทำ แต่คำตอบต้องเป็น1.62กิโลกรัม ยากมากกกกเลยค่ะ ทำมาทั้งห้องได้ศูนย์มาทั้งห้องช่วยหน่อยนะคะ#ขอด่วนๆนะคะ🥲

ยาอมสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งเป็นทรงกลม แต่ละเม็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.35 เซนติเมตร ชนิดขวดบรรจุยาอม 120 เม็ด ชนิดกล่องบรรจุขวดยาอม 600 ขวด ปริมาตรรวมของ ยาอมสมุนไพรในแต่ละกล่องเท่ากับกี่กิโลกรัม (สูตรการหาปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ และ 7 คือ รัศมี) 3.4×10 กําหนด 22 =1.62 กิโลกรัม 4 3 23

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

วิชา เกษตร ม.4 เรื่อง ควมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า ใครพอรู้ ช่วยหน่อยนะค่ะ ส่งวันอังคาร

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. เห็ดนางรม สายพันธุ์ที่มาจากอินเดีย เรียกชื่อว่า เห็ดแขก ข. สปอร์ของเห็ดนางฟ้า อยู่ในอาหารเด็ด ค. เห็ดนางฟ้า สายพันธุ์ที่มาจากประเทศภูฐาน เรียกชื่อว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน ง. เห็ดนางฟ้าจะมีหมวกดอกแบนๆ เห็ดนางรมจะมีหมวกดอกกลมๆ 2. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. หากอากาศหนาวชื้น เห็ดนางฟ้าภูฐานจะให้ผลผลิตมากและยาวนาน 2. เห็ดนางฟ้าภูฐาน คือเห็ดนางรมที่นำมาจากประเทศภูฐาน และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ 3. เห็ดนางฟ้า พบครั้งแรกที่เมืองแจมมู ประเทศภูฐาน 4. อาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล เป็นผู้รับเชื้อเห็ดนางฟ้า มาจากอินเดีย ข้อความในข้อใดที่กล่าวไว้ถูกต้อง ข้อ 1 ข้อ 3 3. ข้อใด เป็นภาพของเห็ดนางฟ้า ก. ค. ก. ค. 4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะงอกดอกเห็ดใหม่ได้ ข. ข้อ 2 ง. ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ข. ก. เห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายเห็ดนางรม ข. เห็ดนางฟ้าคือ เห็ดนางรมที่นำไปเพาะทำเชื้อแบบใหม่บนที่สูง และมีความเย็นมาก ค. เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดเพศเมีย จึงใช้ทุกส่วนของเห็ดมาขยายพันธุ์ได้ ง. เห็ดนางฟ้า จะมีสีนวลขาวกว่าเห็ดนางรมอย่างเห็นได้ชัดเจน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีวิธีแยกตัวประกอบง่ายๆมั้ยคะ ช่วยหน่อยค่ะ😭🙇🏻‍♀️

(7) 6x³ + 43x² + 27x - 70 (9) 8x + 46x - 67x + 21 2. จงหาเซตคําตอบของสมการแต่ละข้อ (1) 2x² - 9x + 10 = 0 (3) 2x²-3x² - 7x-6 = 0 OX (8) 8x³ - 46x² - 13x + 6 (10) 12x³ 20x²-x+6 3 (2) xx 5x 3 0 (4) 2x + 7x + 3x = 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะว่าทำถูกไหม เรื่อง Preposition ค่ะ 🙏🙏🙏

เธอเรียนภาษา สเซียเมื่ออายุ 45 ปี 1. She learned Russian at หนังสือเล่มเขียนโดย Mark Twain by 2. The book was written จะน่าอากพระราชวังมาใช้ช 3. I'll show you the picture เราสามารถไปถึงแคมป์ได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น 4. We can only get to the camp คูณ ตั้งพูดถึงอะไร 5. What are you talking about ภายในดิน เฮาๆเงินได้มากกว่า 6. by 7 She always gets up early O ? Preposition of moment the end of next year we will have made over $100,000. Preposition of 100,000 เหรียญสหรั 11. You have to pay at night. id VM W 19 ฉันไป ตามในวันอังคาร แต่มันไม่ได้ไปในวันศุกร 8: I went to work ฟิลิประเชอทีไร หนัง 9. Philip waited เขาเลนเซีย 10. He started 2548 for. หา งกฤษในปี learning English ที่สั่งซื้อ 2.9 ลด ว า ม ร ใน น ง อ Tor 20 เราภูมิใจ ม ร า ลาก 12. We are very proud แล้วเจอกันงานสัมมนา, 13. I'll see you 14. We sat down at on of มีอานอาหารดีๆ อยู่ท้ายก เรานั่งลงบนพื้นหญ้าและ ประกอาหารกลางวันของเรา q 16. I would like to travel 18. I met Donna al Preposition the age of 45. Perposition of time Mark Twain. Preposition of moment the palace. Preposition of foot. Preposition of on on the grass and ate our lunch. Preposition of place at q 27699967 to on Tuesday but I didn't go her at the movie theatre. Preposition of in 2005. Preposition of time the tickets on the day you order them. Preposition of moment of. this company. Preposition of the conference Preposition of place 15. There's a good restaurant จนอยากไปเที่ยวอิตาลีช่วงฤดูก แม่อยู่ต่างประเทศตอนที่พอดูแลเราอยู่ 17. My mother is abroad so my dad is taking care moment. 6 ฉัพพขอตหน้าในงานปาร์ตี้ คืนวันศุกร์ เพื่อนของ พมักจะยืมเงินจาก 19. My friend always borrows money หนังสือของตาเรียวางอยู่บนมือ 20. Daria's books are lying. on My Dre is non, at Preposition of place Preposition of Moment to the morning and goes to bed late the end of the street. Preposition of place Italy next summer. Proposition of moment of a party . on from the floor. Preposition of time Friday. Preposition of time us หลัง ป.ที่มีการเคลื่อนไหวได้ → move went at Preposition of Friday night. Preposition of time me. Preposition of Preposition of place the

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/1000