ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครทำเป็นมั้ยคะ สอนหน่อย

< ใบงานที่เวลามาตรฐา... [7 ต ลณาล 0 ว เครื่องบินเที่ยวบินหนึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานประเทศไทยเวลา 09:30 นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานของ .ประเทศไทย และเดินทางไปถึงเท่าอากาศยานที่ประเทศญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานของ ดีอเพน ดิบทางเท่- ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินนี้ไข้เวลาในการเดินทางเท่าใด เนผม จจากตารางเวลาของเที่ยวบินโดยสาร' กําหนดให้ต่อไปนี้ ให้ๆ ตล ม ด ้าหนดให้ต่อไปนี้ ให้หาเวลาที่เครื่องบินใช้ในการเดินทาง เที่ยวบินที่ 1 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน กรุงเทพฯ ลอนตอน 8 11:15 % เบทค 17:25 .ไม่แวะพัก เที่ยวบินที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ลอนตอน กรุงเทพฯ บพล 15:05 1 8 09:25 + 1 วัน .ไม่แวะพัก 2 ตารางเวลาของเที่ยวบินจะแสดงเวลามาตรฐานของประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง เที่ยวบิน 16 478 ออกเดินทางจากสนามบินบริสเบน ประเทศออสเตรเลียวันอังคาร เวลา 23:30 นาฬิกา จะ เดินทางถึงกรุงเทพ เวลา 05:50 นาฬิกา นรมลน่อ 40 8ิลทชูแอ6 หน์รูทน [ปิลทร คเอทา ฏิ6เลทไร กักท์ห@5 .ใช้เวลาเดินทาง 76476 ไฟเอท/เแสผู/คท่/5นท | 8ท่รอธท๑ | 14.00 20:10 76478 โนล์โทน/5ล1 8ท่รอธท๑ | 23:30 05.50 + 1* 76 486 โนล์โทน/5ล1 คร่า 09:15 15:10

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2